Asystent koordynatora projektu PO KL

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Miejsce pracy: Opole, opolskie
Numer referencyjny: asystent/8.1.1 opolskie WIRPiE
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Opis firmy:

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w związku z realizacją na terenie województwa opolskiego projektu „Fotowoltaika szansą branży budowlanej” w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Obowiązki:

 • pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie PO Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.1, grupa docelowa: 120 osób pracujących w 60 przedsiębiorstwach, zakres projektu: szkolenie – „Instalacja i montaż urządzeń fotowoltaiki”, okres realizacji do 31.10.2015)
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjne i rekrutacja uczestników
 • organizacja szkoleń
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej
 • monitoring projektu
 • obsługa administracyjna i logistyczna
 • stały kontakt z uczestnikami
 • prowadzenie biura projektu
 • przygotowanie narzędzi do monitoringu, ewaluacja przebiegu i postępów projektu (wizyty kontrolne, wywiady, ankiety)

Kwalifikacje:

 • min. roczne doświadczenie na stanowisku biurowym (warunek konieczny)
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych
 • bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność
 • kreatywność, samodzielność – własna inicjatywa
 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • do dyspozycji biuro w Opolu
 • współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE
 • możliwość stałej współpracy przy innych realizowanych projektach