Kierownik projektu EFS (Opole)

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Klient Gratka.pl
Miejsce pracy: Opole
Numer referencyjny: kierownik projektu/opolskie
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Opis firmy:

W związku z rozpczęciem realizacji nowych projektów EFS (działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – RPO opolskie) poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Obowiązki:

 1. Koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO opolskie, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej).
 2. Organizacja zadań projektu.
 3. Sporządzanie umów, formularzy, regulaminów, dokumentacji projektowej.
 4. Rekrutacja uczestników, promocja projektu, prowadzenie ewidencji.
 5. Organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców.
 6. Organizacja prac KOW oraz przyznawania dotacji, wsparcia pomostowego.
 7. Nadzór nad prowadzonymi przez uczestników działalnościami gospodarczymi.
 8. Sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna).
 9. Wprowadzanie zmian do projektu.
 10. Monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
 11. Obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w projektach EFS.
 2. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień.
 3. Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych.
 4. Samodzielność – własna inicjatywa.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.
 7. Wykształcenie wyższe.
 1. Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 2. System profesjonalnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.
 5. Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE.