Kierownik Projektu EFS

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Klient Gratka.pl
Miejsce pracy: Opole
Numer referencyjny: kierownik projektu/opolskie
Rodzaj pracy: Stała, Dodatkowa
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, Umowa zlecenie

Opis firmy:

W związku z rozpczęciem realizacji nowych projektów EFS (w ramach działania RPO opolskie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej”) poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Obowiązki:

 1. Koordynacja i zarządzanie projektem EFS w ramach działania RPO opolskie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej”.
 2. Organizacja zadań projektu; sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej.
 3. Rekrutacja uczestników, promocja projektu, prowadzenie ewidencji.
 4. Organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców.
 5. Organizacja prac Komisji Oceny Wniosków i organizacja przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego.
 6. Sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna).
 7. Wprowadzanie zmian do projektu.
 8. Monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
 9. Obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości.

Wymagania:

 1. Zdolności organizacyjne.
 2. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień.
 3. Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych.
 4. Samodzielność – własna inicjatywa.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 1. Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 2. System profesjonalnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.
 5. Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE.
 6. Do dyspozycji biuro projektu w Opolu.