Rekruter terenowy

Branża: HR, Kadry
Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: WIRPiE
Miejsce pracy: Opole
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o dzieło

Opis firmy:

Jesteśmy grupą przedsiębiorstw i organizacji o uznanej pozycji na rynku realizacji projektów unijnych. Realizujemy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: aktywizacyjne, dotacyjne, włączenia społecznego, językowo-komputerowe.

 

Działamy w województwie wielkopolskim oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim,  zachodniopomorskim.

 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: rekruter terenowy.

Zakres zadań:

 • Aktywna promocja projektu na terenie wybranych powiatów woj. opolskiego,
 • Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie aktywizacyjnym (przede wszystkim osób niepełnosprawnych),
 • Zakres działań przy pozyskaniu uczestnika: dotarcie do uczestnika, omówienie zasad uczestnictwa w projekcie, wypełnienie i podpisanie dokumentacji zgłoszeniowej uczestnika, dostarczenie kompletnej dokumentacji uczestnika do Biura Projektu.

Oczekujemy:

 • Obsługa komputera,
 • Internetu oraz urządzeń biurowych,
 • Wysokie zdolności interpersonalne,
 • Zaangażowanie w powierzone zadania,
 • Samodzielność,
 • Dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mobilność w terenie.
 • Wynagrodzenie uzależnione od efektów rekrutacji uczestników,
 • Umowa o dzieło w pierwszej fazie współpracy,
 • Elastyczny czas pracy – pracujesz ile chcesz i kiedy chcesz,
 • Udział w realizacji kolejnych ciekawych i prestiżowych projektów,
 • Możliwość awansu w strukturach firmy,
 • Do dyspozycji biuro w Opolu.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i koncepcji,
 • Współpraca z profesjonalnym zespołem,

UWAGA!!

Proszę o umieszczenie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Instytut Rozwoju Przediębiorczości i Edukacji, 64-800 Chodzież, ul. Małachowskiego 2B

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –   pod wyżej wskazanym adresem

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych* rekrutacji.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

* niepotrzebne skreślić